Potomkowie... / Tekla z Danilewiczów Służewska

Zapis o przyjściu Tekli na świat znajduje się w kościelnej księdze urodzonych parafii zamojskiej pod datą 14 września 1802 roku.
Dnia 11 stycznia 1823 roku zawarła ślub z Ignacym Służewskim [LC 13/1823].
W Archiwum Państwowym w Zamościu [APZ, księga hipot. nr 135] zachował się akt notarialny z 9 marca 1823 roku, zgodnie z którym Ignacy i Tekla Służewscy nabyli na Przedmieściu Lwowskim dom pod numerem 48 przy ulicy Dolnej (późniejsza Rzymska, a następnie Ogrodowa).
Urodziny jedynego syna Ignacego i Tekli - Jana zostały wpisane w kościelnej księdze urodzonych parafii zamojskiej pod datą 22 października 1823 roku.
Tekla Służewska zmarła 11 listopada 1823 roku [LM 190/1823] prawdopodobnie w wyniku komplikacji związanych z porodem.

Trzy lata później Ignacy ożenił się ponownie. Pierwsze dziecko zrodzone z nowego związku otrzymało imię Tekla [LB 210/1827].