Nazwisko

W Polsce współcześnie mieszka około 400 osób noszących nazwisko "Służewski". Jednak nie wszyscy oni pochodzą od jednego przodka.

Geograficzne rozmieszczenie osób o nazwisku Służewski
wg. danych na portalu Moi Krewni (http://www.moikrewni.pl/mapa/)
WSZYSTKIE OBRAZY I ZDJĘCIA MOŻNA POWIĘKSZAĆ KLIKAJĄC NA NIE

Według profesora Kazimierza Rymuta nazwisko to pochodzi od nazwy geograficznej, t.j. od wsi Służew. Zatem nasi przodkowie mogli w tej wsi mieszkać, z niej pochodzić, sprawować tam jakieś funkcje lub być jej właścicielami. Mogli również – była to dość rozpowszechniona praktyka - samowolnie przyjąć takie nazwisko, jakie uważano za nobilitujące. Poza tym Służewów mogło być kilka. Zatem, czy nasz przodek – zamojski rzeźnik Szymon Służewski - był krewnym zmarłego w 1550 roku wojewody kaliskiego Piotra Służewskiego herbu Sulima? A może Stanisław Służewski porucznik jazdy poznańskiej, powstaniec z 1831 roku był jego kuzynem? Czy przodkiem Szymona był pan Służewski, o którym pisze Henryk Sienkiewicz w drugim tomie Potopu (rozdział XXVII), że królowi do Lwowa „zapewnienia służb i wierności od konfederatów” przywiózł? A może był nim petersburski kupiec Izaak Dawidowicz Służewski? Pewne jest to, że samo zakończenie nazwiska na „-ski” nie gwarantuje szlacheckiego pochodzenia żadnego rodu. Dopóki nie prześledzi się dziejów rodziny trudno jest jednoznacznie stwierdzić w jaki sposób kształtowało się jej nazwisko.