Stary cmentarz w Zamościu


1. Córki Władysława: Anna i Aleksandra wraz z matką Marianną z Kiełbińskich; tutaj znajduje się ozdobna płyta z grobu Szymona i Tekli


2. Rodzice Marianny - żony Władysława Służewskiego - Józef i Tekla Kiełbińscy


3. Córki Władysława: Maria i Julia wraz z mężem Karolem Romanowiczem


4. Syn Władysława: Andrzej

Na cmentarzu parafialnym w Zamościu zostało pochowanych wielu Służewskich. Dzięki przekazom rodzinnym możemy w przybliżeniu wskazać miejsce pochówku Szymona i Tekli (zobacz na mapie). Prawdopodobnie w tym samym miejscu spoczął ich syn Ignacy wraz z żoną Karoliną. Do dzisiejszego dnia istnieją natomiast dobrze zachowane groby potomków dwóch synów Ignacego: Stanisława (ur. 1830), a także Władysława (ur. 1843).

Plan cmentarza

Na powyższym planie zostały zaznaczone orientacyjne lokalizacje ważniejszych grobów związanych z rodziną Służewskich. Numer zdjęcia odpowiada numerowi na planie.
Można pobrać mapę cmentarza w formacie pdf.


5. Syn Władysława: Wincenty


6. Córka Władysława: Tekla z mężem Grzegorzem Jurczakiem


7. Córka Władysława: Teofila z mężem Stefanem Miagkowem


8. Feliks Abraszewski (mąż Anny z d. Służewskiej córki Władysława) z synem Henrykiem


9. Paweł Służewski - syn Stanisława i wnuk Ignacego