Rodzinni Święci


Figura św. Michała Archanioła,
lata 40. XX w.


Figura św. Michała Archanioła,
rekonstrukcja


Figura św. Jana Nepomucena
Rodzinna legenda mówi, że figurę św. Michała uratował przed zniszczeniem nasz przodek Ignacy Służewski, który jako majster profesji murarskiej był zatrudniony przy przebudowie miasta w latach 20. XIX w. Zdemontowaną
z Bramy Szczebrzeskiej rzeźbę ustawił na swojej działce przy ulicy Rzymskiej (obecnie Ogrodowa). Naprzeciwko rzeźby został zbudowany dom rodziny Służewskich. Podobno ulica wzięła swą poprzednią nazwę od stroju rzymskiego żołnierza, w który odziany jest Archanioł na posągu. Figura stoi na tym samym miejscu do dzisiaj. Według informacji zamieszczonej w Słowniku Artystów Polskich rzeźba powstała w latach 1770-71, a jej autorami byli Jan i Jakub Maucherowie [1].

Drugim "rodzinnym" świętym jest św. Jan Nepomucen. Jego figura z 1850 roku znajduje się na rogu ulicy Lwowskiej i Listopadowej. Zwyczajowo opiekują się nią Służewscy [2].

 


[1] Jakub Maucher - snycerz, zmarł w 1771 roku w wieku 30 lat i został pochowany w kolegiacie. Jego brat Jan był rzeźbiarzem, snycerzem i przedsiębiorcą budowlanym. Mieszkał w Tomaszowie. Zachowały się jego prace w kość. Dominikanów w Krasnobrodzie. [na podstawie: Słownik Artystów Polskich pod redakcją Jolanty Maurin Białostockiej, ss 450-451, opracowanie hasła prof. Jerzy Kowalczyk]

[2] Andrzej Kędziora, Encyklopedia Miasta Zamościa, TOnZ, Chełm 2000, s. 96