Potomkowie... / Konstanty (syn Ignacego i Karoliny)

Urodził się 7 grudnia 1840 roku [LB 157/1840].
Z zawodu był stolarzem. Przed 1866 rokiem mieszkał we wsi Hajowniki k. Skierbieszowa, a po 1868 roku na Nowym Mieście w Zamościu.

Z zachowanych dokumentów możemy się dowiedzieć, że część przypadającego na niego spadku po ojcu Ignacym darował bratu Władysławowi [akt 147 z dn.23.06/5.07.1866, not.Strzyżowski], a pozostałość sprzedał Wojciechowi Godziszewskiemu za 12 rubli srebrem. [akt 160 z dn.8.06.1868, not.Strzyżowski].