Potomkowie... / Wiktoria Róża (córka Szymona i Tekli)

Urodziny Wiktorii Róży zapisane zostały pod datą 30 sierpnia 1814 roku w księdze liber baptisatorum parafii kolegiackiej w Zamościu. Rodzicami chrzestnymi byli: Jan Gatarz (Gatasz?) Kiewieczko oraz Agnieszka Grabowiecka z Zamościa.

W 1929 roku Wiktoria Róża wyszła za mąż za Michała Stoppę [LC 9/1829].

Zmarła w Zamościu na Nowym Mieście w 1853 roku [LM 151/1853].