Szymon i Tekla / Nazwiska panieńskie Tekli

W adnotacji o ślubie z Szymonem [LC 6.05.1798] jak i w większosci aktów narodzin, ślubów i zgonów dzieci Szymona i Tekli nazwisko panieńskie matki brzmi: Wiszniewska, Wiśniowska lub Wiśniewska.

Jednak w akcie chrztu Agnieszki [LB 22.01.1812] jako matka wpisana jest Tekla z domu Kalita (Thecla de Kalitów). Z kolei w akcie urodzin Marianny Rozalii [LB 151/1817] jako matka występuje Tekla z Wiśniowskich ale w akcie zgonu tej samej Marianny [LM 135/1826] jako matka ponownie widnieje Tekla z Kalitów. Podobnie w przypadku Joanny, której w akcie urodzenia z 1802 roku [LB 23.06.1802] wpisano jako matkę Teklę z Wiśniewskich, a w akcie zgonu z 1827 roku [LM 25/1827] Teklę z Kalitów. Również w akcie chrztu Marcina [LB 12.11.1808] matką jest Tekla z Wiśniowskich,
a w jego akcie małżeństwa [LC 32/1828] matką jest Tekla z Kalitów.

W akcie zgonu Szymona [LM 99/1834] napisano: „wdowa - Franciszka z Koletów”. W akcie zgonu samej Tekli napisano: „Tekla Służewska (…) z rodziców niewiadomych rodem z Sambora[LM 10/1839]. Fakt, że oba te akty podpisały te same osoby: ksiądz Józef Biesch oraz syn zmarłych Ignacy Służewski, znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo pomyłki.

Jak zatem wyjaśnić tę zmienność?