Strona 1: wstęp    Strona 2: podziękowania

Podziękowania

Serdecznie dziękuję:
♦ Doktorowi Andrzejowi Abraszewskiemu za udostępnienie aktu ślubu Tomasza Abraszewskiego     oraz za informacje do biogramów Konstancji i Tomasza,
♦ Alinie Ankiewicz za zdjęcia i materiały dotyczące Władysława Służewskiego,
♦ Profesorowi dr. hab. Jerzemu Gaździckiemu za opracowanie biogramu Marii Gaździckiej i za książki     o Janie Gaździckim i o Piotrze Abraszewskim,
♦ Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Zamościu Andrzejowi Kędziorze za udostępnienie łamów     "Archiwariusza Zamojskiego" do publikacji artykułu o Służewskich,
♦ Doktorowi Tomaszowi Lechowi za twórcze przełożenie pomysłu strony na język html,
♦ Ewie Lorentz za hojne dzielenie się ze mną swoimi archiwalnymi odkryciami dotyczącymi     Służewskich i za inspirujące rozmowy o rodzinnych historiach,
♦ Profesor dr hab. Teresie Szprengier za ważną korektę opisu prezentowanych materiałów
    i zaoferowanie rodzinnych pamiątek,
♦ Halinie Kuśmirek za zdjęcia Wincentego Służewskiego,
♦ Marii i Zbigniewowi Skibom za opowieści i zdjęcia rodziny Miagkowów,
♦ Joli Zembrzuskiej za informacje o potomkach Anny i Feliksa Abraszewskich.

Strona 1: wstęp    Strona 2: podziękowania